Zie ook: www.johandeboose.eu

zondag 26 september 2010

'Ik dacht aan de verschrikkelijke nutteloosheid van lijden. Liefde laat iets achter: de volgende generaties die ter wereld komen, het voortbestaan van de mensheid. Maar lijden? Zo’n groot deel van wat de mens ervaart, het pijnlijkste en moeilijkste deel, gaat voorbij zonder dat er een spoor achterblijft. Als je de energie van het lijden, die hier door miljoenen mensen is geofferd, verzamelde en in creatieve kracht omzette, kon je van onze planeet een bloeiende tuin maken. En wat is hier overgebleven? Verroeste scheepsrompen, wegrottende wachttorentjes, diepe kuilen waaruit ooit erts werd opgedolven. Trieste, dode leegte. Nergens een mens, want de afgemartelde colonnes zijn al voorbij, verdwenen in de eeuwige, koude mist.'
Ryszard Kapuscinski
een van de motto's van mijn roman 'Bloedgetuigen'
'Verwijt mij niet dat ik mij zelf tegenspreek, ik heb het zelf al gemerkt zonder het te willen vermijden, het ligt in de dingen besloten, het zij eens en voorgoed gezegd. Hoe kan ik u een reële indruk geven van wat ik u beschrijf zonder mij zelf niet bij ieder woord tegen te spreken? Als ik minder oprecht was, zou ik consequenter lijken, maar bedenk dat, zowel in het stoffelijke als in het geestelijke, de waarheid slechts een samenstel is van zulke schreeuwende tegenstellingen dat het wel lijkt of de natuur en de samenleving slechts geschapen zijn om de bestanddelen bijeen te houden, die elkaar anders zouden verafschuwen en uitsluiten.'
Graaf de Custine
een van de motto's van mijn roman 'Bloedgetuigen'

dinsdag 21 september 2010

'In het elkaar nabij zijn van mensen is er een heilige grensstreep, die geen verliefdheid en geen hartstochten kunnen overschrijden.'
Een citaat van Nadjezjda Mandelstam over Anna Achmatova.
Achmatova speelt een belangrijke rol in mijn roman 'Bloedgetuigen'.

Blogarchief

Over mij

Mijn foto
Belgium
auteur van fictie, non-fictie, poëzie en toneel. Recentste publicaties: -De historische roman BLOEDGETUIGEN (de Bezige Bij), inmiddels aan een 3de druk toe, genomineerd voor de Gouden Boekenuil en bekroond met de Cutting Edge Award en de Halewijnprijs. -Gaius (1ste deel van trilogie Het Vloekhout) (De Bezige Bij) -Jevgeni (2de deel van trilogie Het Vloekhout) (De Bezige Bij) -Oktober (liefdesroman ten tijde van de Russische Revolutie) (Lannoo) -Het vloekhout, roman (De Bezige Bij) -Dondersteen (De Bezige Bij)